สลิตม้วน

Thickness/ความหนา : 0.20 – 0.50 mm

รายละเอียดทั่วไป

บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด เป็นผู้นำด้านสลิตม้วนพลาสติก ด้วยเครื่องจักรที่มีความพร้อมและทันสมัย เครื่องจักรสลิตงานมีเครื่องตรวจจับความกว้างของพลาสติก ตามที่ลูกค้าต้องการสามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำ สินค้าประเภทงานสลิตลูกค้าสามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ

1. We can provide customized width size which are 100 mm.
2. Application: Window box, PET box, PET hanger etc.