เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด
Thai Alpha Polymer Co., Ltd.

บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด ก่อตั้ง ขึ้นในปี 2016 โดยมีเทคโนโลยีและความรู้ด้าน Polyethylene terephthalate (PET) อย่างเต็มรูปแบบจากประเทศไต้หวัน โดยจำหน่ายแผ่นและม้วนพลาสติก PET GAG, PET ANTI BLOCK, PET SILICON, PET ANTI STATIC และ PET ANTI FOG ทั้งในและต่างประเทศ

เรามุ่งมั่นทุ่มเทในการผลิตแผ่น PET เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยแต่ละขั้นตอนการผลิตมีการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด และขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน (ISO 9001:2015) การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาดอุตสาหกรรม

泰亞發塑膠有限公司成立於2016年,對PET擁有豐富的技術和知識,並於國內外銷售PET GAG、A-PET、PET防靜電和PET防霧片材及卷料。
我們致力於生產 PET 片材,為客戶提供最優質的產品。引進最先進技術的機器,每個生產流程均依客戶標準化的設定且符合標準質量驗證的程序(ISO 9001:2015),按時交付以滿足客戶和行業需求。
除此之外,公司亦提供客製化服務,例如根據客戶所需進行切割各種尺寸的塑料片材。

泰亞發塑膠有限公司保障全面的生活質量,生產中所使用的原物料均按照全球回收標準(GRS)進行回收,能減少廢料的產生且不會對環境造成汙染。

นอกจากการผลิตแผ่นพลาสติกที่ได้มาตรฐานแล้ว ทางบริษัทฯยังมีการบริการอื่นๆอีก ไม่ว่าจะเป็น การตัดแผ่นพลาสติกขนาดต่างๆ หรือ การสลิตม้วนพลาสติกม้วนใหญ่เป็นม้วนเล็ก หรือ การสลิตตามจำนวนความกว้างที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯมีการจำหน่ายทั้งแบบม้วนและแบบแผ่นตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ไทย แอลฟา โพลีเมอร์ จำกัด ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของสังคมในทุกๆ ด้าน วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตล้วนสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ตามมาตรฐาน GLOBAL RECYCLE STANDARD (GRS) เพื่อลดปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และขั้นตอนการผลิตก็อยู่ในระดับมาตรฐานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม